ผลงาน รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา

62. 06. 13
posted by: Super User
ฮิต: 50

 

 
 

https://workpointnews.com/2019/01/21/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1/?fbclid=IwAR0ceV94mvSMiHJl3wgvhc58WFEdQTz_91vupTBk03ftC08wtXmBGkE-Sjs

 

https://workpointnews.com/2018/05/09/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-12-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

 

https://news.ch7.com/detail/327342

 

 https://www.tnews.co.th/politic/bg/503514/%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A112%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94

 


http://www.nanjaewjing.com/16213?fbclid=IwAR38ujqJheV-VUhDK13l43hyluS2-1ZmOCuVloyPtBEdfO_NI6hnxHOtmos
https://www.newtv.co.th/news/31751

 

 

 

 https://www.thebangkokinsight.com/152704/?fbclid=IwAR1n1kXWkdIlPFK686y8NOzjtu4ZonioTkvPQcMnrqIx1kH3BVuNoYBXX60

 

 https://khaosed.com/archives/1887/12/

 

https://mgronline.com/local/detail/9620000012561?fbclid=IwAR0UcQ8CUfondCKEaBnAKkncYnvfWd8d9AUbilbeyL4y5QnxiWaNPEwXRIo

https://mgronline.com/local/detail/9620000023122 

 

 https://www.prachachat.net/property/news-301613

 

 

 http://www.thansettakij.com/content/396388?fbclid=IwAR1E8fRKCBE8OnQ76ZBN8GS--VO2C4xTezJLzMoVtwuYygGVnUbznfoiVgM

 

 http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/11051/?fbclid=IwAR1y5dYu-kLR9igZ5QLCCCja1Wi4AnFgcDp49M7VhhqSL7YIdi8j5_FZ5Ug

 

 

 http://www.thansettakij.com/content/281500

 

 https://workpointnews.com/2019/02/26/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%84/

 

ทางเชื่อมผืนป่า #ผลงานรัฐบาล"ลุงตู่"เสร็จแล้ว(หมายเลข 304 ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ทางสายหลักเชื่อมอีสานกับภาคตะวันออก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/economics/news_2060494

ไทยเฮ! อียูปลดใบเหลืองประมง – ‘บิ๊กฉัตร’ ปลื้มวางแผนผนึกอาเซียนปลอดไอยูยู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://board.postjung.com/1150270?fbclid=IwAR1iDDa3iDo8NrTTsD6Law3CL0hyExOxMW0w_3p4a4lPVJEJ-u2wY8OTixw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.commercenewsagency.com/news/1021?fbclid=IwAR2mVdj95gR9vDevyG7wKtCwLpJ1l8xuBz4wL0dF6MExmPNtxrtklrf5clY

 

 

 https://m.tnews.co.th/contents/la/430384?fbclid=IwAR04e81NwHN_3PYJVJZzyRCjBLY0FjExcirUFN0ASlEdHUzy31yvkoySFmE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://workpointnews.com/2018/03/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87/?fbclid=IwAR06CqOiEYpr4ugHK7ny64xoa9_sbgRq89A27RGVpuAAKGSCQw7PghSYZ8w